Dalyvaujančioms organizacijoms

Spausdinti

Dalyvaujančios organizacijos (DO) arba tiekėjai viešuosiuose pirkimuose ruošia konkursinius dokumentus iki nustatytų pasiūlymų teikimo  terminų. 


dalyvaujančioji organizacija, dalyvaujanti organizacija, tiekėjas, tiekejai, viešieji pirkimai, viesas pirkimas, konsultacijos verslui, verslo konsultacijos"Konsultacijos verslui"  teikia pagalbą įvairioms Lietuvos įmonėms, siekiančioms sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir užtikrina efektyvų perkančiųjų ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą.

 

 

Organizacijoms, ketinančioms teikti pasiūlymus ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, teikiamos paslaugos:

  • Individualiai ir kompleksiškai konsultuojame verslininkus, susidomėjusius galimybe ar jau pradedančius dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose;
  • Pateikiame konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimus ir išvadas/pasiūlymus;
  • Įvertiname, ar organizacijos siūlomos prekės/paslaugos atitinka pirkimo sąlygas ir/ ar pirkimo dokumentai atitinka LR teisės aktus;
  • Tikriname, ar viešojo pirkimo konkurse nėra diskriminuojančių ar neteisėtų sąlygų;
  • Padedame paruošti bei pateikti pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
  • Vertiname iš perkančiųjų organizacijų gautus atsakymus; 
  • Teikiame pagalbą atstovaujant interesus Lietuvos ir ES institucijose;
  • Rengiame jungtinės veiklos, partnerystės, konsorciumo ir kitas sutartis bei reikalingus dokumentus;
  • Konsultuojame visais viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo klausimais.