Perkančiosioms organizacijoms

Spausdinti

Perkančioji organizacija (PO) yra subjektas, inicijuojantis viešąjį pirkimą, privalantis tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, nagrinėjantis tiekėjų skundus dėl jos priimtų sprendimų, sudarantis preliminarią eilę ir išrenkantis laimėtoją, su kuriuo sudaro viešojo pirkimo sutartį. 

perkančioji organizacija, perkancioji organizacija, viešieji pirkimai, viesieji pirkimai, konsultacijos verslui, verslo konsultacijos, POViešųjų pirkimų srityje aktyviai bendradarbiaujame ne tik su verslo subjektais, bet ir su viešojo sektoriaus įstaigomis ir organizacijomis. "Konsultacijos verslui" padeda sudaryti viešųjų pirkimų planus, paruošti reikalingus dokumentus, teikia konsultacijas bei rengia viešųjų pirkimų mokymus.

 

Perkančiosioms organizacijoms teikiamos konsultacijos:

  • Sudaryti ir koreguoti organizacijų viešųjų pirkimų planus;
  • Parengti viešųjų pirkimų dokumentus ir/ ar atlikti jų teisinį auditą;
  • Parengti koncesijos suteikimui būtinus dokumentus ir/ ar sutarčių projektus;
  • Surasti ir įgyvendinti optimaliausius viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo sprendimus bei pasirūpinti tam reikalingais dokumentais;
  • Užtikrinti teisinę pagalbą viešojo pirkimo planavimo etape, nustatant pirkimo vertę ir pasirenkant pirkimo būdą;
  • Parengti perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką; 
  • Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų klausimais;
  • Užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą; 
  • Rasti reikiamų paslaugų teikėjus, prekių tiekėjus bei įvertinti jų pasiūlymus;
  • Nagrinėti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių ir organizacijų, t. y. tiekėjų, pareikštas pretenzijas bei rengti atsakymus.