Viešieji pirkimai

Spausdinti

viešieji pirkimai, viesieji pirkimai, konusltacijos verslui, verslo konsultacijos

Viešasis sektorius yra patikimas partneris privačiam verslui, nes sandėriai vyksta vadovaujantis viešųjų pirkimų reglamentais, o pirkimai vykdomi viešai. Perkančiosios organizacijos (valstybės ar savivaldybių įstaigos bei įmonės) atlieka prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, kurių pagrindu sudaromos viešųjų pirkimų sutartys. Šių sandėrių tvarka detaliai nusakoma LR viešųjų pirkimų įstatyme bei su jo įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose. Siekiant racionaliai panaudoti biudžeto lėšas, skirtas reikiamų prekių, paslaugų, darbų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei sudarant pirkimo sutartis su patikimais prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais, viešųjų pirkimų konkursų dalyviams ir jų prekėms bei paslaugoms keliami tam tikri reikalavimai.

Viešieji pirkimai reikalauja atitinkamų teisės aktų išmanymo, todėl, norint sėkmingai pasinaudoti šios sferos teikiamomis galimybėmis, rekomenduojamos specialistų konsultacijos. Remiantis aukštos kvalifikacijos komandos žiniomis bei patirtimi, užtikriname sklandų procedūrų teisėtumą viešųjų pirkimų srityje.

"Konsultacijos verslui" siekia, kad kuo daugiau Lietuvos verslo (ypač smulkaus ir vidutinio) atstovų efektyviai pasinaudotų viešųjų pirkimų teikiamomis galimybėmis. Norintiems sužinoti daugiau apie savo verslo galimybes viešuosiuose pirkimuose, teikiame konsultacijas.